umram1.png

Dr. Gene R. Stoner (Misafir Öğretim Üyesi) UMRAM’daki meslektaşları ile Journal of Neurophysiology'de bir araştırma makalesi yayınlamıştır. Çalışmalarında, zaman boyutundaki görsel-işitsel etkileşimleri ve MT alanındaki nöronları aktive eden bir dizi görsel-işitsel uyaran kullanmışlardır. Bu nörofizyoloji deneylerinde, MT alanı içine işitsel girdi kanıtı bulmalarına rağmen, zaman boyutundaki görsel-işitsel etkileşimleri oluşturduğu düşünülen doğrusal olmayan etkileşimleri gözlemleyememişlerdir. Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Serhat Ilbey - MSc Thesis Presentation

Serhat İlbey yüksek lisans tezini 20 Nisan 2018'de başarılı bir şekilde sunmuştur. Tezinin başlığı "FAST CALIBRATION AND IMAGE RECONSTRUCTION FOR MAGNETIC PARTICLE IMAGING" şeklindedir. Bu tez çalışması UMRAM ile ASELSAN'ın ortak projesi çerçevesinde gerçekleşmiştir, ve Yrd. Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş ve Dr. Can Barış Top'un eş-danışmanlığında yürütülmüştür. Bu tezde kodlu kalibrasyon sahneleri ve sıkıştırılmış algılamara yöntemleri kullanarak normalde çok uzun süren kalibrasyon ölçümlerinin yüksek oranda hızlandırılması, ve böylelikle Manyetik Parçacık Görüntüleme'de yüksek kaliteli görüntü geriçatımı elde edilmesi önerilmiştir. Serhat doktora çalışmalarına UMRAM bünyesinde devam edecektir.


23-26 Nisan 2018 tarihlerinde, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin Kıbrıs'ta düzenlemiş olduğu, 13.Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerinde,  UMRAM Laboratuvarlarında hazırlanan "RAT COIL" bildirisi ile Mustafa Can Delikanlı sözlü bildiri birincisi seçilmiştir. 60 konuşmacı arasından sıyrılarak bu ödüle layık görülen Mustafa Can Delikanlı'yı kutlarız. Kongrede teşekkür plaketi yerine  Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanına bir adet fidan dikimi yapılmıştır.

 

Yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyelerinden Toygan Kılıç, Yrd. Doç. Tolga Çukur, Oktay Algın ve Yrd. Emine Ülkü Sarıtaş tarafından  yazılan 'Joint Partial Fourier and Compressed Sensing Reconstruction for Accelerated Time-of-Flight MR Angiography' adlı makale Türkiye 26'ncı IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Konferansında, IEEE EMBS En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü 'nü aldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi  Dr. Oktay Algin Profesör oldu. Bilindiği gibi Radyolog Dr. Algin, aynı zamanda UMRAM'da  yardımcı öğretim üyesidir ve aralarında;  "Alipour, A., Gökyar, S., Algin, O., Atalar, E. ve Demir, H.V., ile., 'An inductively coupled ultra-thin, flexible and passive RF resonator for MRI marking and guiding purposes: clinical feasibility in Magnetic Resonance in Medicine 2018, 80:361-370.'; Silemek, B., Açelel, V., Oto, C., Alipour, A., Aykut, Z.G., Algin, O. ve Atalar, E., A ile 'Temperature Sensor Implant for Active Implantable Medical Devices for In Vivo Subacute Heating Tests Under MRI in Magnetic Resonance in Medicine 2018, 79:2824-2832.' gibi çalışmaların da bulunduğu pek çok ortak çalışmayı UMRAM araştırmacıları ile birlikte yapmıştır. Dr. Algin özellikle hidrosefali konusundaki araştırmaları ile bilinir. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Bu ödül; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Akademisi tarafından, bilimsel çalışmalarını övmek için genç öğretim üyelerine verilmektedir. Türkan Saylan, ülkemizde cüzzam hastalığını büyük ölçüde etkisiz kılmış, idealist bir hekimdi. Yol açıcı kişiliği, sınırsız insan sevgisi ve özverisi ile en küçüğünden en büyüğüne bütün insanların sevgisini ve saygısını kazanmış bu bilim insanı; sanat âşığı ve bir toplum önderiydi. Ödül; her yıl ölüm yıl dönümünde, onun yaşam anlayışını geleceğe taşıyacak bilim ve sanat ürünleri yaratan kişilere verilerek Türkan Saylan adı ve anlayışı yaşatılmaktadır. Dr. Algın'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.


Sevgi Gokce Kafali - Master Tez Sunumu

Sevgi Gökçe Kafalı yüksek lisans tezini 17 Nisan 2018'de başarılı bir şekilde sunmuştur. Tezin başlığı "PHASE-CORRECTING DENOISING FOR DIFFUSION MAGNETIC RESONANCE IMAGING" şeklindedir. Bu çalışmada yenilikçi bir faz-düzeltmeli yerel-olmayan ortalama filtresi önerilmekte, ve bu filtre ile difüzyon MRG'de karşılaşılan düşük sinyal-gürültü oranı ve hareket kaynaklı faz sorunlarına eş zamanlı bir çözüm sunulmaktadır. Sevgi'nin bu konudaki makalesi yakın zamanda Magnetic Resonance in Medicine dergisinde yayınlanmıştı (şu linkten erişilebilir). Sevgi, Eylül ayından itibaren Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'da (UCLA) doktora çalışmalarına başlayacaktır.

Diğer Makaleler...

 1. MASTER TEZ SUNUMU: BISMILLAH NASIR ASHFAQ
 2. Dr.Algın 2018 BAGEP ödülünü kazandı
 3. FARNESILYOSALICYCLIC ACID İÇEREN NANOPARTİK FORMÜLASYON" başlıklı Avrupa patent başvurusu tescillendi.
 4. Doktora Tez Sunumu: Utku Kaya
 5. Fatima Tu Zahra Master tezi sunumunu 22 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirdi.
 6. Hız Hesaplamanın Çoklu-duyusal Doğası
 7. Z-Gradyan Dizisi Kullanılarak Tek Bantlı RF Darbe ile Çoklu Kesit Uyarımı
 8. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Gradyanların Eş Zamanlı Kullanımı ile B1+ Düzensizliklerinin Düzeltilmesi
 9. Ultra-Thin, Flexible, Passive RF Resonator Marker for MRI
 10. Vücut içi subakut durumda aktif implante edilebilir tıbbi cihazların MR ısınma deneyleri için sıcaklık algılayıcı implant
 11. Doç Dr. Oktay Algın TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülüne layık görüldü
 12. Zamansal Adaptasyon Üzerine Bir EEG Çalışması
 13. The Effect of an Enrichment Reading Program on the Cognitive Processes and Neural Structures of Children Having Reading Difficulties
 14. Fonksiyonel MR Kursu
 15. Structural imaging of the brain reveals decreased total brain and total gray matter volumes in obese but not in lean women with polycystic ovary syndrome compared to body mass index-matched counterparts
 16. Quantitative rotating frame relaxometry methods in MRI
 17. Structural brain alterations of Down’s syndrome in early childhood evaluation by DTI and volumetric analyses
 18. The association of cognitive impairment with gray matter atrophy and cortical lesion load in clinically isolated syndrome
 19. Perisylvian GABA levels in schizophrenia and bipolar disorder
 20. Aysel Sabuncu Brain Research Center 2016 Scientific Meeting Beyin Araştırmaları Merkezi 2016 Bilimsel Toplantısı